Inbound marketing is een marketing methodologie waarmee je klanten aantrekt door waardevolle content en ervaringen te leveren tijdens de buyer’s journey. Daar waar outbound marketing een meer in-your-face approach is om je doelpubliek te bereiken, vormt inbound marketing de brug tussen antwoorden waar je doelgroep naar zoekt en oplossingen voor problemen die ze hebben.

In dit artikel ga ik dieper in op wat inbound marketing nu precies is, welke strategieën je kan hanteren en hoe je voor je eigen organisatie een inbound marketing methodologie kan ontwikkelen om meer kwalitatieve leads te genereren.

Let’s get started…

1. Wat is Inbound Marketing?

Inbound Marketing is de methodologie waarmee je jouw organisatie laat groeien door relevante, duurzame relaties op te bouwen met prospects, leads en klanten. Alles draait rond deze mensen te helpen hun doelen te bereiken in elk stadium van hun buyer’s journey.

Inbound Marketing bestaat uit drie fasen die je kan weergeven op je marketing funnel:

1. Attract: Trek de juiste mensen uit je doelgroep aan via relevante content en messaging om meer awareness en thought leadership te creëren.

2. Engage: Ga het contact aan met mensen die interesse tonen in wat je te vertellen hebt. Biedt hen inzichten en oplossingen waarmee ze hun uitdagingen kunnen overwinnen.

Deze fase delen we bij SPARK nog eens onder in:

a) Convert: Zorg ervoor dat mensen dankzij je relevante content, waardevol advies, etc ook daadwerkelijk converteren in een gekwalificeerde lead.
b) Close: Volg bestaande leads op en leidt ze verder doorheen de funnel tot ze sales-ready zijn om een deal aan te gaan.

3. Delight: Zorg voor je bestaande klanten. Help hen op weg naar success via een geweldig product en/of service.

Hoe optimaliseer je jouw inbound marketing funnel voor lead generation?

Dit is een klassieke weergave van de marketing funnel. Mensen komen bovenaan in je funnel gevallen en sijpelen stilaan naar beneden door. Alleen werkt dat in realiteit net iets minder simpel en lineair. Een betere manier om over je funnel na te denken is in de vorm van een flywheel.

Lees meer over hoe HubSpot de inbound marketing funnel vervangt door het HubSpot flywheel

Wat is het HubSpot Flywheel?

Het inbound marketing flywheel model van HubSpot is een visuele weergave van het cyclisch proces dat achter het effect van waardevolle inbound efforts en customer experience zit.

Wat is het HubSpot flywheel?

Eigenlijk is dat flywheel model van HubSpot best geniaal, wanneer je beseft hoeveel waarheid er achter dat model zit. Enkele cruciale punten daarin zijn volgens mij;

–> Een marketing funnel is geen lineair gegeven, maar eerder een cyclisch proces waarin happy klanten op hun beurt nieuwe mensen richting jouw organisatie kunnen trekken.

–> Marketing en sales moeten aan dezelfde kar trekken. Beide teams zijn verantwoordelijk voor het genereren en closen van new business of het behalen van een gemeenschappelijke doelstelling rond omzet of winst. Idealiter is er dus geen aparte marketing en sales funnel, maar een geïntegreerde approach tussen beide teams via sales enablement of het uitbouwen van revenue teams.

–> Hoe meer tijd en energie je investeert in dit flywheel, hoe harder het kan draaien. Hoe beter de strategieën zijn die je daarin toepast, hoe sneller het wiel kan gaan. Langs de andere kant werken de aspecten waarrond wrijving ontstaat – communicatie, overdracht tussen teams, etc. – vertragend voor je flywheel.

Wanneer je inbound efforts gebouwd zijn op de fundering van dit flywheel, werk je automatisch toe naar het elimineren van wrijving tussen verschillende departementen (bv sales en marketing) en het versterken van de customer experience over de hele buyer’s journey heen.

In de attract-fase zal marketing bijvoorbeeld de grootste rol spelen door nieuwe mensen uit je doelgroep aan te trekken via marketing tactics zoals bloggen, paid advertising, en het uitbouwen van conversion paths. Als aanvulling daarop kan je sales team in dat proces ook een meerwaarde toevoegen via social selling op kanalen zoals Linkedin bijvoorbeeld.

Laten we dieper ingaan op enkele inbound marketing strategieën waarmee je jouw Marketing Flywheel sneller en harder aan het draaien krijgt…

2. Inbound Marketing Strategieën

De onderstaande strategieën zullen je in staat stellen om op een efficiënte manier mensen uit je doelgroep te bereiken volgens de inbound marketing manier. Ik neem je mee in elke fase van het flywheel waarmee jij de boel aan het draaien krijgt.

Let’s dig deeper…

Attract

Inbound marketing strategieën die erop gericht zijn mensen uit je doelgroep aan te trekken richten je website of organisatie hangen nauw samen met het definiëren van je buyer personas en via welke content strategie je hen zal benaderen.

Je doelgroep aanspreken in deze fase van het inbound marketing proces begint bij het bedenken en maken van waardevolle content – blogs, social posts, andere content offers – die relevant zijn voor je buyer personas.

Denk bijvoorbeeld aan je typische how-to guides, 10 tips om XYZ, etc. Typische voorbeelden, ik weet het. Maar ze werken wel.

Waarom?

Omdat ze je buyer personas en potentiële leads informatie bieden over hoe ze bepaalde uitdagingen of problemen kunnen overwinnen. En dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.

Kanalen waarop je deze content kan verspreiden zijn vrij logisch: Google (SEO & SEA), third party blogs, social media, YouTube, etc. Andere kanalen zoals Quora zijn misschien iets minder gekend en daarom net mogelijks ook heel waardevol in deze fase van het proces.

Engage

In de engage-fase ligt de focus op de interactie aan te gaan met de personen die je aangetrokken hebt via de strategieën hierboven. In eerste instantie wil je deze personen laten converteren door hen een bepaalde actie. Op basis van deze conversie ben je als marketeer en sales beter in staat om te begrijpen wat er in het hoofd van je nieuwe lead speelt, en met welke oplossing je hem kan helpen als organisatie.

Convert

Specifieke strategieën die erop gericht zijn bezoekers te laten converteren in leads draaien zijn gebouwd rond grote stukken content die een grote meerwaarde bieden voor je klanten en waarvoor ze gerust hun gegevens in ruil willen achterlaten.

Webinars, ebooks, whitepapers, checklists, … zijn allemaal vormen van lead magnets waarmee organisaties maand op maand leads genereren via online kanalen. Deze content offers zijn er op gericht lead conversies te genereren.

Maar daar stopt het niet.

Nieuwe leads genereren is leuk, maar vrij nutteloos wanneer:
– de kwaliteit van je leads niet goed is
– nieuwe leads niet opgevolgd worden door sales om een closed deal te realiseren waar omzet uit voortkomt.

En dat brengt ons bij engage-strategie nummer 2: close.

Close

Wat doe je nadat iemand zich geregistreerd heeft voor een webinar? Hoe volg je leads op om hen verder doorheen het inbound marketing en salesproces te loodsen?

Inbound sales calls, product demo’s, workshops, audits en dergelijke zijn manieren om een sterkere band met je leads op te bouwen en een fundering te leggen voor een relatie op lange termijn.

Belangrijk daarin is om de focus op solution selling te houden in plaats van op product selling. Door de focus op het probleem van je potentiële klant te leggen, krijg je van nature deals en proposals die gericht zijn op het creëren van added value voor je prospects. Dat zal op zijn beurt er ook weer voor zorgen dat je deals makkelijker binnenhaalt of closed.

Delight

Een Delight Strategie is erop gericht tevreden klanten happy te houden na hun aankoop om zo hun customer lifetime value te verhogen via herhaalaankopen, cross-selling of upselling en de levensduur van je klant.

Tevreden klanten zullen ook sneller een nieuwe lead naar jou doorverwijzen, wat je hele flywheel weer in gang zet.

Hoe kan inbound marketing je helpen bij lead generation?

Inbound Marketing is een geweldige manier om maand op maand leads te genereren en je sales pipeline gevuld te houden. Laten we kijken hoe we jou daar in verder kunnen helpen. Boek een gratis call met Arend in om tips en tricks te krijgen waarmee je meteen kan starten.

Boek een 15-min call met Arend