Data hebben is één ding.

Je data op een manier visualiseren zodat de cijfers en grafieken inzichten genereren voor de gebruikers van je marketing dashboards, is nog helemaal iets anders – en eigenlijk een skill apart.

Jezelf die skill meester maken is echt de moeite waard. Niet alleen omdat je weer wat handiger bent en nieuwe dingen leert kennen, maar omdat je daarmee achterliggend de hele opbouw van accounts, campagnes en de inschatting van welke metrics er nu eigenlijk écht toe doen op een veel dieper niveau begrijpt… En dat maakt van jou simpelweg een betere marketeer.

Hier zijn alvast 10 best practices die jou zullen helpen bij het bouwen van betere marketing dashboards.

 1. Kijk naar je einddoel op de bottom line
 2. Kies de juiste visualisaties
 3. Van holistisch naar granulaire data
 4. Toon maandelijkse evoluties
 5. Focus op key metrics
 6. Breng marketing en sales funnels samen in je dashboard
 7. Verschillende tabs voor verschillende data storytelling
 8. Pas het KISS-principe toe
 9. Voeg forecasting toe
 10. Toon business impact aan Execs met de juiste tools

Open een nieuwe Red Bull, want hier gaan we!

1. Kijk naar je einddoel op de bottom line

Bij SPARK vinden we dat marketing impact moet maken op de bottom line. Want daar worden de doelen vooropgesteld. Houdt dus bij het uitdenken van welke informatie je nodig hebt om je rapportages of dashboards in op te bouwen steeds je bottom line doelen in het achterhoofd.

Zet een holistische bril op bij het uitbouwen van je dashboards of reports. Het is prima om alle kosten vs. alle ‘opbrengsten’ uit marketing naast elkaar te leggen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leads die voortkomen uit organische efforts of verkeer ook mee te tellen tegenover je gehele Ad Spend.

2. Kies de juiste visualisaties

Data op een inzichtelijke manier visualiseren lijkt vaak makkelijker dan het werkelijk is. Soms geven visualisaties in je marketing dashboards bepaalde datasets niet helemaal op een juiste manier weer, en af en toe gewoon helemaal verkeerd.

Om je het leven nog wat moeilijker (of leuker als je een optimist bent) te maken, bestaan er bovendien erg veel manieren waarop je data kan gaan visualiseren in een dashboard. Ik overloop met jou de belangrijkste mogelijkheden:

1. Single Values

Hoe kies je de juiste visualisaties voor een marketing dashboard?

2. Multiple Values

Multiple values opnemen in een data visualisatie gebeurt meestal in de vorm van 4 categorieën:

 • Relatie aantonen: je wilt inzichtelijk maken hoe 2 variabelen met elkaar in verband staan.
 • Vergelijken: je wilt twee of meerdere datasets naast elkaar leggen en vergelijken.
 • Verdeling: je wilt zien hoe de koek verdeeld wordt over verschillende delen van een variabele.
 • Distributie: hoe verschillende datasets zich verhouden ten opzichte van elkaar in een bepaalde verdeling.

Let’s dig deeper.

 

Multiple Values – Relatie aantonen

Om de relatie tussen 2 variabelen aan te tonen zijn er twee voor de hand liggende visualisaties mogelijk:

 • Scatter plot: Toont de relatie tussen twee kwantitatieve variabelen.
 • Bubble plot: Toont de relatie tussen drie kwantitatieve variabelen.

Multiple Values – Vergelijking maken

Om vergelijkingen te maken aan de hand van data zijn er 3 voor de hand liggende visualisaties mogelijk:

 • Bar Chart: Gebruik je om discontinue data weer te geven.
 • Line Chart: Gebruik je om continue data weer te geven.
 • Bar Line Chart: Gebruik je om zowel discontinue als continue data weer te geven.

Multiple Values – Verdeling aantonen

Om de verdeling van een dataset aan te tonen zijn er twee voor de hand liggende visualisaties mogelijk:

 • Area chart: Toont de verdeling van een continue variabele over de tijd heen.
 • Pie chart: Toont de verdeling van een variabele op één punt in de tijd.

Multiple Values – Distributie aantonen

Om distributie van data aan te tonen zijn er enkele voor de hand liggende visualisaties mogelijk:

 • Mapping chart: Gebruik je om discontinue data weer te geven.
 • Heat maps: Gebruik je om tijdelijke patronen in bepaalde sets weer te geven.
 • Funnel chart: Gebruik je om de efficiëntie van een proces weer te geven.
Data visualiseren in een dashboard

3. Van holistische naar granulaire data

Bouw je rapportages of dashboards als volgt op:

Begin met data waarin je overzichten geeft in key metrics op holistische wijze. Hiermee laat je de grote trends en evoluties in je cijfers zien.

Ga vervolgens dieper in op deze trends en evoluties door dieper in je data te duiken en op een granulair niveau deze trends en evoluties te verklaren.

Holistische data en overzichten op key metrics is wat je management voornamelijk wilt zien. Maar als marketeer wil jij ook inzicht hebben in de granulaire verklaring achter trends en evoluties, zodat je daarop kan inspelen.

Marketing Dashboard Design Guidebook

Jouw stappenplan voor een marketing dashboard op maat.

Download Guidebook

4. Toon (maandelijkse) evolutie en trends

Bedrijfsgroei wordt niet gerealiseerd op de korte termijn. Het is een duurzaam proces dat tijd en energie vraagt.

Vertoon daarom data op de lange termijn en wat de evolutie van de cijfers is binnen die termijn. Is de trend opwaarts of neerwaarts?

Kijken naar wat de afgelopen maand je bracht, zal je weinig vooruithelpen in de toekomst. “Stijgt mijn omzet gemiddeld per maand?” “Trek ik meer leads aan per maand?” “Wat zijn de kosten die hier tegenoverstaan maand op maand?”. Dat zijn vragen die je tot interessante inzichten brengen en waarop je actie kan ondernemen.

Kijk verder ook naar de historische data waarover je beschikt. Geef je cijfers context om ze beter te begrijpen. Zie je in de zomermaanden je cijfers sterk dalen? Mogelijks is dat elk jaar het geval en heb je te maken met seizoenaliteit, en weet je waaraan je je kan verwachten vanaf dat de zon weer begint te schijnen.

5. Focus op key metrics in je marketing dashboards

Marketers kijken te vaak naar metrics die er eigenlijk in eerste instantie weinig toe doen. Dat leidt de focus af van belangrijkere zaken.

Een bekend principe dat in de start-up-wereld vaak gebruikt wordt is dat van de One Metric That Matters (OMTM). De OMTM betekent niet dat er maar één metric is waar je naar kijkt. Het betekent wel dat er één metric is (KPI) die belangrijker is dan alle andere metrics.

Het principe van de OMTM kan je vergelijken met een squeak speeltje van een hond. Als je de bedrijfsfocus verlegt naar één bepaalde metric, druk je een bepaald deel van het speeltje plat. Die optimalisatie zorgt ervoor dat je alles lucht eruit perst, maar tegelijk ook dat er een ander deel wordt opgeblazen. Dat nieuwe opgeblazen deel duidt aan waar je nieuwe focus naar verlegd moet worden.

The One Metric That Matters

6. Breng data van marketing en sales samen

Als je de mogelijkheid hebt om de verschillende data sources van sales en marketing samen te brengen: doen!

Het is een enorme kans om je Sales Enablement-verhaal te boosten en écht Revenue Teams te aligneren rond een gemeenschappelijk revenue goal.

Bovendien gebruik je sales data om marketing initiatieven mee te verrijken (bv. personas) en omgekeerd.

Breng data van sales en marketing samen

7. Eén verhaal per sectie in je marketing dashboards

Rapportages kunnen uit verschillende secties of marketing dashboards bestaan.

Als je een vrij uitgebreide rapportage of dashboard hebt staan, zorg je er best voor dat deze zodanig is opgedeeld dat er één hoofdverhaal per sectie in je dashboard.

Bijvoorbeeld: Rapportage rond kredietverlingen voor banken

Sectie 1: Overview
Sectie 2: Overzicht op kredieten
Sectie 3: Analyze van (openstaande) leningen

8. KISS je dashboards

Keep it Simple, Stupid.

Data vertelt je een verhaal. Vaak is dat verhaal moeilijk te lezen, maar toch is het zo. Om dat verhaal duidelijker af te lijnen is het belangrijk dat je jouw data in een logische volgorde ordent.

Je doel moet zijn: iemand die niets van je business of cijfers kent, zou je dashboard prima moeten kunnen interpreteren en je vertellen of je er goed of niet voor staat… … Een overload aan complexe grafieken en tabellen zullen hem daar niet bij helpen.

9. Gebruik forecasting

Het probleem met monthly reports bijvoorbeeld is dat ze altijd achter de feiten aanlopen en haast nooit real-time inzichten geven.

Gebruik historische data om simpele forecasting modellen te berekenen zodat je maandelijks ook zicht hebt waar je ongeveer op zal landen als alles status quo blijft.

Mogelijks heb je daar granulaire data nodig op het niveau van dag per dag om bijvoorbeeld cijfers van de laatste 28 dagen te gebruiken om een voorspelling over de toekomst te maken.

10. Toon business impact met de juiste tools

Execs of managers zijn hoofdzakelijk geïnteresseerd in één ding: impact

Tijdens je maandelijkse of kwartaal meetings met je exec of manager, probeer hem/haar dan de impact van je efforts te tonen aan de hand van data & analytics.

Daarvoor heb je alle voorgaande best practices nodig én een tool die jou in staat stelt om dat op een snelle, efficiënte en onwaarschijnlijk makkelijke manier te doen. Gaande van Google Data Studio tot enterprise tools als ThoughtSpot, er bestaan mogelijkheden voor elk type bedrijf of organisatie om meer inzichten uit data te halen voor betere marketing.

Gratis Online Google Data Studio Training

Leer hoe je een marketing dashboards opbouwt die verschillende bronnen samenbrengen tot een geheel waarop je acties kan ondernemen.

Naar SPARK Academy
Leer hoe je dashboards opbouwt in Google Data Studio met de gratis online training van SPARK.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.